Tag: wyznaczanie celów

Blog

Wyznaczanie i realizacja celów SMART

Written by:

Czym jest technika SMART? Technika SMART określa jakie powinny być cele, które sobie wyznaczamy, a więc: S – konkretne, ściśle określone (specific) M – mierzalny, abyś …